Volby do školské rady

Dne

 

Vážení rodiče,

v současné době končí funkční období školské rady ZŠ Valtice pro 3 členy, kteří zastupují zákonné zástupce žáků. Dne 23. 10. 2017 jsem vyhlásila volby do školské rady na funkční období 2017 – 2020, které proběhnou během třídních schůzek v pondělí 13. listopadu 2017 od 16.00 – 18.00 hodin v prostorách budovy školy.

Dovoluji si Vás touto cestou požádat o Vaši kandidaturu. Vyplňte prosím požadované údaje na formuláři, který obdržíte od Vašich dětí. Prostřednictví svých dětí jej předejte třídnímu učiteli do pátku 10. listopadu 2017. Hlasovací lístky s navrženými kandidáty dostanete na třídní schůzce.                                         

Mgr. Markéta Nedělová
ředitelka školy

 

Podzimní radovánky 18. 10. 2017

Dne

Velkou prostornou chodbu u ŠD 4 a jazykové učebny využíváme rádi a často. 18. října jsme se zde sešli s dětmi ze všech oddělení školní družiny ke společnému tvoření na „Podzimních radovánkách“.

Drakiáda 13. 10. 2017

Dne

Letošní 13. říjen LP 2017 byl pěkný páteční den, a tak jsme si ho užili se všemi dětmi ze školní družiny v zámeckém parku na tradiční Drakiádě. Oproti jiným letům jsme začali už před 14 hodinou. 

Běh Emila Zátopka II.

Dne

ZŠ Valtice jako jedna z mála škol každoročně a dlouhodobě organizuje štafetový běh nazvaný po nejlepším běžci československé historie. V počátku tohoto školního roku jsme několikrát museli posouvat termín konání vlivem nepřízně počasí.  Prvý pátek v říjnu jsme odběhli štafetu 1. stupně. 

O Mojmírův poklad

Dne

Získáme Poklad i v letošním ročníku?

Poklad – co se vám vybaví? Peníze, šperky, zlato? A co takhle dovednosti, znalosti, úspěšný tým?

Osmáci valtické základky se 4.října 2017 už potřetí zúčastnili týmové soutěže O Mojmírův poklad, kterou organizuje Slovanské hradiště v Mikulčicích. V této soutěži musí účastníci prokázat nejen znalosti o Velké Moravě, ale také rychlost v rozhodování, orientaci v terénu, čtenářskou gramotnost a týmovou spolupráci.