Úspěch mladých matematiků

Dne

Ve středu 31. ledna proběhlo okresní kolo nejtěžší matematické soutěže, matematické olympiády, a to pro pátý a devátý ročník. Konalo se tradičně ve Velkých Pavlovicích v budově základní školy.

Zeměpisná olympiáda na ZŠ

Dne

Školní kolo zeměpisné olympiády se na naší škole uskutečnilo 25. ledna a zúčastnilo se jej sedm žáků z 8. a 9. ročníku. Kromě dobré práce s atlasem vyžaduje úspěšné zápolení na zeměpisné olympiádě také znalost geografických termínů, procesů a jevů, matematické výpočty či chápání jevů v geografickém prostoru.

Taneční kroužek

Dne

Od úterý 5. února od 14.00 h začíná pro děti 1. - 4. ročníku opět taneční kroužek.

S sebou dobrou náladu, cvičební úbor a pití.

Těší se na Vás trenérka.