NOŠENÍ ROUŠEK V PROSTORÁCH ŠKOLY

Dne

Vážení rodiče,

na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR je s účinností od 10. 9. 2020 povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách budov. Toto nařízení se týká i škol. Žádám rodiče, aby dětem zajistili 2 ks roušek zabalené v igelitovém sáčku pro pobyt ve škole. Děti musí nosit roušky ve společných prostorách školy (chodby, prostor před jídelnou). V době výuky nejsou roušky povinné. Do budovy ZŠ mohou vstoupit žáci, zákonní zástupci a návštěvy pouze s rouškou!

Mgr. Markéta Nedělová

ředitelka školy

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

Dne

Vážení rodiče,

slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 z důvodu očekávaného nepříznivého počasí proběhne pro žáky 2. – 9. ročníku od 8:00 – 9:00 ve třídách pod vedením třídních učitelů.

Slavnostní pasování žáků 1. ročníku se uskuteční od 8:00 v tělocvičně ZŠ Valtice. Poté se žáci se svými třídními učitelkami a rodiči přemístí do svých tříd. Žádáme rodiče, aby se svými dětmi vcházeli do tělocvičny vstupem ze dvora.

 

Roušky ani prohlášení o bezinfekčnosti nejsou dle nařízení MŠMT vyžadovány.

Školní jídelna, školní družina a školní klub začínají provoz od 2. 9. 2020

Rodičům i žákům přeji úspěšný a klidný školní rok.

S pozdravem

Markéta Nedělová