Palačinky

Dne

13. dubna jsme si v ŠD osladili pátek. A to doslova a do písmene. S dětmi ze ŠD 3 a 4 jsme zavítali do školní cvičné kuchyňky a usmažili si palačinky. Práce šla dětem pěkně od ruky, byly šikovné.  Vše (příprava těsta, smažení, obracení, nazdobení marmeládou, šlehačkou či nuttelou , snězení i umytí nádobí a úklid kuchyňky) zvládly na jedničku. Svými dobrotami pak potěšily i žaludky dětí ze ŠK a ostatních družin.

Za ŠD Radmila Trojanová

 

Rozhodnutí

Dne

Základní škola Valtice, okres Břeclav

příspěvková organizace

Rozhodnutí

o přijetí k základnímu vzdělávání

 

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

 

Seznam uchazečů

 

uchazeč

výsledek řízení

001

přijat/a

002

přijat/a

003

přijat/a

004

přijat/a

005

přijat/a

006

přijat/a

007

přijat/a

008

přijat/a

009

přijat/a

010

přijat/a

011

přijat/a

012

přijat/a

013

přijat/a

014

přijat/a

015

přijat/a

016

přijat/a

017

přijat/a

018

přijat/a

020

přijat/a

021

přijat/a

022

přijat/a

023

přijat/a

024

přijat/a

025

přijat/a

026

přijat/a

027

přijat/a

028

přijat/a

029

přijat/a

030

přijat/a

031

přijat/a

032

přijat/a

033

přijat/a

034

přijat/a

035

přijat/a

036

přijat/a

037

přijat/a

038

přijat/a

039

přijat/a

040

přijat/a

041

přijat/a

042

přijat/a

043

přijat/a

044

přijat/a

045

přijat/a

Datum zveřejnění: 11. 4. 2018

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu – odbor školství do 15 dnů ode dne jeho doručení.

Pozn.:
Žádost o odklad školní docházky mohou rodiče podat písemně u ředitelky školy. Žádost musí být doložena vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a vyjádřením dětského lékaře.

 

                                                                                    Mgr. Markéta Nedělová

                                                                                           ředitelka školy

Velikonoční dílničky 21.3. 2018

Dne

První jarní den 21. 3. 2018 jsme s dětmi z družiny přivítali jarním a velikonočním tvořením na chodbě u ŠD 4. Ve 4 dílničkách si děti vyrobily velikonoční věneček na dveře, květinový stojánek na vajíčko, jarní vejce = kapsu se zajícem či kuřetem a slepičí zápich na špachtli. Tvoření je bavilo a vracely se i během týdně vyrobit něco i pro babičku, tetu či sousedku.

Krásné jaro všem přeje za ŠD Radmila Trojanová

 

    

  

 

Valtický halový osmiboj

Dne

2. ročník Valtického atletického halového osmiboje úspěšně za námi


Valtice. V pátek jsme uspořádali na hale ve Valticích 2. ročník Valtického atletického halového osmiboje /VAHO/. Velmi rádi jsme opět po roce přivítali také závodníky ze ZŠ z Březí a Hlohovce. VAHO je určen pro vybrané žáky 1.- 4. ročníku vždy v počtu 3 dívky a 3 chlapci. Ti absolvovali osm rozličných disciplín: ČLUNKOVÝ BĚH S PŘEDÁVKOU, HOD 1KG MEDICIMBALEM Z KLEKU, TROJSKOK Z MÍSTA, JACÍKŮV MOTORICKÝ TEST, LAVEČKOVÝ ZÁVOD, HOD RAKETKOU NA CÍL, PŘEKÁŽKOVÁ DRÁHA, ODRAZY NA LAVEČCE.

Recitační soutěž na 2. stupni

Dne

Ve čtvrtek 15.3. se konalo školní kolo recitační soutěže pro 2.stupeň. Z důvodu vysoké nemocnosti našich žáků byla účast méně početná než v minulých letech, ale i tak jsme mohli slyšet několik povedených výkonů našich mladých recitátorů.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích: 6.- 7. ročník a 8.- 9. ročník. Nakonec tříčlenná porota rozhodla o výsledcích následovně:

Kategorie 6.- 7. ročník:

  1. Natálie Veselá 6.A
  2. Klára Balšínková 6.A
  3. Eliška Janásová   7.B

Kategorie 8.- 9.ročník:

  1. Klára Šťastná 9.A
  2. Jana Štěpánková 8.A
  3. Kateřina Baránková 9.A

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme!

Mgr. Hana Pchálková, Mgr. Renata Kopřivová, Mgr. Veronika Hrůzová