Informace o činnosti KRAPu

Občanské sdružení KRAP (klub rodičů a přátel) je dobrovolné sdružení, které vzniklo 6. 6. 2002. Jeho cílem je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a účinná, dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

V době jeho založení byl předsedou Ing. Jaroslav Hladík a jeho místopředsedou byl pan Bohdan Urbánek. Vedení se již několikrát proměnilo stejně jako rodiče dětí naší ZŠ.

Každoročně se na počátku nového školního roku konají volby nových členů do občanského sdružení KRAP. Členové KRAPu jsou zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů, kteří chtějí dobrovolně spolupracovat se školou a pomáhat jí při realizaci různých akcí.