Informace o činnosti KRAPu

Občanské sdružení KRAP (klub rodičů a přátel) je dobrovolné sdružení, které vzniklo 6. 6. 2002. Jeho cílem je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a účinná, dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

V době jeho založení byl předsedou Ing. Jaroslav Hladík a jeho místopředsedou byl pan Bohdan Urbánek. Vedení se již několikrát proměnilo stejně jako rodiče dětí naší ZŠ.

Každoročně se na počátku nového školního roku konají volby nových členů do občanského sdružení KRAP. Členové KRAPu jsou zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů, kteří chtějí dobrovolně spolupracovat se školou a pomáhat jí při realizaci různých akcí.

K pravidelným akcím KRAPu v průběhu školního roku patří:
- příprava mikulášských balíčků pro všechny žáky ZŠ Valtice
- společenský ples
- dětský den plný her zábavy

KRAP také finančně přispívá škole na nákup sportovního vybavení, vybavení družiny aj. a také dle potřeby a požadavků zájmových kroužků jim přispívá na jejich činnost.

KRAP hospodaří s financemi, které získává z příspěvků od rodičů nebo z vlastní činnosti (výnos ze společenského plesu). Příspěvek od rodičů činí 100 Kč na školní rok za nejstarší dítě navštěvující ZŠ. Všem rodičům, kteří přispívají, velmi děkujeme a věříme, že nás budou podporovat i nadále, neboť peníze KRAPu jsou určeny právě pro jejich děti.