Formuláře pro rodiče

Dne

Dotazník pro rodiče - školní matrika (PDF)

Oznámení o odhlášení dítěte (PDF)

Posudek o zdravotní způsobilosti (PDF)

Potvrzení rodičů o seznámení se školním řádem (PDF)

Souhlas s opuštěním budovy školy (PDF)

Souhlas se zpracováním osobních údajů (PDF)

Žádost o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky (PDF)

Žádost o osvobození z tělesné výchovy (PDF)

Žádost o uvolnění žáka (PDF)