Školní akademie se vydařila

Dne

V úterý 18. června se v nádherných prostorách zámecké jízdárny uskutečnila akademie ZŠ Valtice. Žáci všech ročníků společně se svými vyučujícími pilně nacvičovali svá vystoupení a neustále se je snažili zdokonalovat.

Pétanque

Dne

Z důvodu deště jsme měli letošní květnový turnaj v „Pétanque“ s dětmi až 5. června. 75 dětí bylo rozděleno do družstev po třech a házely svými koulemi co nejblíže k „prasátku“, což byl cíl.