Běh Emila Zátopka

Dne

22. 9. 2017, se uskutečnil již tradiční "Běh Emila Zátopka", kterého se zúčastnilo přes polovinu 1. stupně. Děti běželi po trojicích či čveřicích trať dlouhou 200m na hřišti SVIŠ Valtice.. Na fotografii si můžete prohlédnout všechny závodníky, kteří předvedli skrásné výkony.

Z chlapců dosáhl nejlepšího času Matěj Režňák (3.B), z děvčat byla nejrychlejší Jasmin Elisabeth Kraus (5.A).

 

Letové ukázky dravých ptáků

Dne

Dne 8. září se děti naší školy zúčastnily výukového programu s letovými ukázkami dravých ptáků společnosti  ZAYFERUS v areálu hřiště vinařské školy. Děti se seznámily s bionomií více než dvaceti dravců a sov. Ochotně odpovídaly i na soutěžní otázky. Nejzajímavější částí programu byly jistě letové ukázky dravých ptáků, kteří dovedně pronásledovali simulovanou kořist, vrhali se střemhlav či kroužili nad hlavami diváků.  Mezi ptáky, kteří nám byli představeni, patřili například sokol stěhovavý, jestřáb lesní, raroh velký, kondor krocanovitý, výr západosibiřský, poštolka obecná, luňák červený, sýček obecný, sova pálená, sup krahujový, káně lesní, káně Harrisova a další. Sokol nás zaujal obratným a velmi rychlým letem, sup grandiózním rozpětím křídel, káně Harrisova trochu legračním poklusem vedle sokolníka. Dětem i pedagogům se představení líbilo a podobný program pro Základní školu ve Valticích za několik let znovu rádi přivítáme.  K činnosti obecně prospěšné společnosti na ochranu dravých ptáků ZAYFERUS paří kromě výukových programů pro žáky škol také ukázky pro širší veřejnost a aktivní ochrana dravců.

Mgr. Zbyněk Pevný

Dýňobraní ve školní družině 2017

Dne

Každoročně zahajujeme akce školní družiny Dýňobraním. I letos jsme se sešli v hojném počtu  13. září 2017 na školním dvoře, vybaveni nástroji k dlabání, vyřezávání a přírodninami k dozdobení dýní. Letošní suché léto dýním moc nepřálo, bylo jich méně, tak děti tvořily většinou ve dvojicích. S vyřezáváním přišli pomoct starší žáci v rámci pracovního vyučování i několik rodičů. Ozdobené dýně pak zkrášlovaly areál před Valtickým Podzemím, kam jsme byli se všemi dětmi ze školní družiny pozváni na vtipnou a záživnou prohlídku s dýňovým skřítkem i sladké pohoštění. Děkujeme

                                                                                                          Radmila Trojanová, ŠD a ŠK

    

Ředitelské volno

Dne

Vážení rodiče,

z organizačních důvodů vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno na 29. 9. 2017. V případě zájmu rodičů o školní družinu, bude tento den zajištěn provoz  od 6.30 – 15.30 h.

Děkuji za pochopení .                                                   

                                                  Mgr. Markéta Nedělová
ředitelka školy

Další články...