Informace ze ŠD

Dne

Ve středu 28. 3. bude školní družina (všechna oddělení) v provozu jen do 15:45, důvodem je přijetí pedagogických pracovníku u pana starosty.


 

Obědy dětem potřetí

Dne

Vážení rodiče,

prostřednictvím žákovských knížek jste od nás dostali informaci o projektu Obědy dětem, který zajišťuje nezisková organizace  Drab Foundation.

Cílem projektu je zajistit teplé jídlo žákům s tíživou finanční situací.

Škola má za úkol vytipovat vhodné žáky a vyplněnou žádost podat nejpozději do 10. 2. 2018.

Finanční prostředky by škola získala na období od 1. 3. 2018 – 30. 6. 2018.

Pokud máte o nabídku zájem, vyplňte údaje, které jste obdrželi prostřednictvím žákovských knížek a odevzdejte třídnímu učiteli do 31. 1. 2018.

Děkujeme za pochopení

                                                                  Mgr. Markéta Nedělová