Rozhodnutí o přijetí do první třídy

Dne

V pondělí 3. dubna proběhl na naší škole zápis prvňáčků. Do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 bylo přijato 27 dětí. 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání.

Seznam uchazečů - klikněte zde.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí můžete podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu – odbor školství do 15 dnů ode dne  jeho doručení. Datum zveřejnění  4. 4. 2017

Pozn.: Žádost o odklad školní docházky mohou rodiče podat písemně u ředitelky školy. Žádost musí být doložena vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny (PPP) a vyjádřením dětského lékaře.

                                                                                 

   Mgr. Markéta Nedělová
ředitelka školy

Návštěva knihovny

Dne

Jak všichni víme, březen je Měsícem knihy. I letos si naše paní knihovnice přichystaly besedy pro žáky naší školy. Tímto bych jim chtěla poděkovat za ochotu a čas, které dětem věnovaly.

                                                               Mgr. Jarmila Mauksová

Přijetí u pana starosty

Dne

U příležitosti Dne učitelů, který se slaví 28. března na počest narození Jana Amose Komenského, každoročně přijímá na radnici starosta města Valtice Ing. Pavel Trojan učitelky a učitele MŠ a ZŠ Valtice. Ve středu 29. března se pedagogové mateřské i základní školy sešli v obřadní síni městského úřadu.

Břeclavsná laťka

Dne

V notně okleštěné sestavě se v pátek 24.3.2017 vydala osmičlenná výprava žáků naší školy na již 39. ročník Břeclavské laťky. Důvod? V týž den se konalo také krajské kolo starších žáků v basketbalu, tudíž odjelo nejsilnější jádro z naší školy reprezentovat do Brna. Naši žáci se však v konkurenci devíti škol neztratili, podali výkony na hranici svých osobních maxim a někteří si je i zlepšili.

Okresní kolo v košíkové

Dne

Minule jsem informovali o vítězství chlapců ZŠ Valtice v okrskovém kole košíkové a jejich postupu do okresního kola. To proběhlo v hale ZŠ Charvatská Nová Ves za účasti šesti nejlepších družstev okresu.