Ředitelské volno

Dne

Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno v pondělí 25. 6. 2018 z důvodu účasti pedagogického sboru na oslavách výročí školy v Trnavě.

Školní družina pro všechny žáky 1. - 5. ročníku bude v provozu od 6.30 do 16.00 h. Pro žáky, kteří budou tento den ve školní družině, je oběd zajištěn.

                                                              Mgr. Markéta Nedělová

Studánky

Dne

Turisto,

sesedni z kola, zastav svůj krok!!

Nacházíš  se na  místě, které v minulosti oplývalo množstvím vody. Údajně zde bylo v těsné blízkosti sedm studánek. Toho využili Lichtensteinové a nechali na daném místě vybudovat soustavu tří tůněk a jedné vyzděné kašny. Tato soustava byla napájena vodou ze studánek a sloužila k chovu pstruhů. Dříve se tomuto místu říkalo FORELY.

Voda odsud odtékala  do rybníčku Alloh (č.4), který je součástí  soustavy sedmi malých rybníků, kterým se dodnes říká „ Allahovy rybníky“. Tento název byl nepochybně odvozen od jména osady, která nesla jméno Aloch a nacházela se v blízkosti prvního ze soustavy sedmi malých rybníků (nejblíže k Valticím). Soustavou těchto rybníčků protékal rovněž potok, který nesl stejné jméno.

První zmínka o osadě a tvrzi Aloch (Kuperk, Goldberk) pochází z lichtenštejnského urbáře z roku 1414. Od roku 1571 se v písemnostech uvádí, že obec již byla pustá. O vzniku rybniční soustavy není dochována žádná zpráva.

Tyto rybníky v minulosti plnily dvě funkce. Některé byly třecí, jiné sloužily jako výtažné.

Od roku 1945 nebyly Allahovy rybníky téměř udržovány, docházelo k jejich postupné devastaci. Dnes jsou převážně vyschlé, což zcela jistě souvisí i s klimatickými změnami, které na Zemi probíhají.

Informace ze ŠD

Dne

V pondělí 30. 4. a 7. 5., o ředitelském volnu, nebude v provozu školní družina z důvodu malého zájmu žáků.

 

Ředitelská volna

Dne

Ředitelka ZŠ Valtice vyhlašuje 
ředitelské volno 30. 4. 2018 z důvodu plánovaného vzdělávání pedagogického sboru a zaměstnanců školy a 
ředitelské volno 7. 5. 2018 z důvodu návaznosti na státní svátek.
 
Mgr. Markéta Nedělová

Družinové cvrnkání

Dne

18. dubna 2018 se nám konečně podařilo uspořádat soutěž „O kuličkového krále - královnu“. Soutěžily děti prvního a druhého oddělení školní družiny ve cvrnkání kuliček do důlku. Přesto, že některé děti tuto hru neznaly, tak se jim velmi dařilo. Všechny děti byly odměněny sladkostmi a první tři místa dostaly cenu ve formě kuliček – zlaté, stříbrné a bronzové. Na 3. místě se umístil Toník Jankovič z 2. B, 2. místo obsadila Evička Grešová také z 2. B a místo nejvyšší, KULIČKOVÉ KRÁLOVNY, získala Anetka Rigasová z 2. A. Pro velký zájem dětí to nebylo naposledy a určitě si opět někdy zahrajeme. Kuličkám zdar!

Za ŠD M. Pouchlá, Ž. Baxová