Dýňování

Dne

Odpoledne 7. a 8. září jsme trávili opět na školním dvoře a vyřezávali dýně. Tentokráte na téma Hororové postavy. 

Dotazníkové šetření pro rodiče

Dne

Vážení rodiče,

v současné době probíhá na území ORP Břeclav tvorba Místního akčního plánu vzdělávání (MAP). Jedná se o strategický dokument, který je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzívního vzdělávání dětí a žáků do 15 let, zahrnuje oblast formálního i neformálního vzdělávání a na jeho základě budou v oblasti vzdělávání čerpány evropské dotace v následujících letech. Hlavním přínosem MAP je vybudování funkčních partnerství mezi zainteresovanými aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území ORP Břeclav a tím zkvalitnit vzdělávání v místních MŠ a ZŠ.

Projekt Atletika pro radost na škole ve Valticích!

Dne

V květnu letošního roku jsme podali přihlášku do projektu: Atletika pro radost I.

Do výběru bylo zařazeno 95 přihlášek, které byly podány v řádném termínu. Cílem výběru bylo, umožnit rozjetí projektu ve všech krajích republiky a to tak, aby všude byla 1 - 2 školní přípravky.

Skok do dálky

Dne

V úterý 20.9. jsme se spolu s dvacítkou dětí z prvního stupně a také dvěma šesťáky vypravili na nově zrekonstruované a rozšířené dálkařské doskočiště zkusit si atraktivní atletickou disciplínu - skok daleký. Závody měly podtitul Doskoč na olympiádu.