Žáci ZŠ ve VIDA CENTRU

Dne

Dne 3. října navštívili žáci 8. a 9. ročníku valtické základní školy zábavní vědecký park VIDA centrum v Brně. Ve stálé expozici jsou modely, stroje a animace různých jevů, z jejichž fungování je možné zábavnou formou pochopit různé fyzikální, chemické a biologické procesy. Příklady názvů některých exponátů: Bermudský trojúhelník, Coriolisova fontána, Přílivová elektrárna, Hydraulický zvedák, Vodíková raketa, Parní motor, Rotující lavička, Větrná bouře, Vztlak na křídle, Zorné pole, Hyperbola, Voltmetr a mnohé další. Součástí exkurze byl i program Barevná chemie, v jehož rámci prováděli žáci chemické reakce založené na změně barevnosti pomocí indikátorů. Kromě stálé expozice bylo možno navštívit science show, jejímž tématem byla problematika tíhové síly, těžiště těles apod. Velikou předností expozice je fakt, že u všech exponátů si mohou žáci zkoušet jejich fungování, že jde o aktivní formu vzdělávání se. Všem zúčastněným se návštěva VIDA centra líbila. Velké díky patří městu Valtice za uhrazení dopravy.

Mgr. Zbyněk Pevný

Okresní přebory v přespolním běhu

Dne

3. října 2017 proběhl první okresní přebor v novém školním roce. Šlo tradičně o přespolní běh. Závodu vůbec nepřálo počasí, ba ani moudré rozhodování učitelů tělesné výchovy zúčastněných škol. Časně ráno silně pršelo, proto jsem telefonoval, zda se závody v dešti na blátivém lesním terénu vlastně uskuteční. 

Běh Emila Zátopka

Dne

22. 9. 2017, se uskutečnil již tradiční "Běh Emila Zátopka", kterého se zúčastnilo přes polovinu 1. stupně. Děti běželi po trojicích či čveřicích trať dlouhou 200m na hřišti SVIŠ Valtice.. Na fotografii si můžete prohlédnout všechny závodníky, kteří předvedli skrásné výkony.

Z chlapců dosáhl nejlepšího času Matěj Režňák (3.B), z děvčat byla nejrychlejší Jasmin Elisabeth Kraus (5.A).

 

Letové ukázky dravých ptáků

Dne

Dne 8. září se děti naší školy zúčastnily výukového programu s letovými ukázkami dravých ptáků společnosti  ZAYFERUS v areálu hřiště vinařské školy. Děti se seznámily s bionomií více než dvaceti dravců a sov. 

Dýňobraní ve školní družině 2017

Dne

Každoročně zahajujeme akce školní družiny Dýňobraním. I letos jsme se sešli v hojném počtu  13. září 2017 na školním dvoře, vybaveni nástroji k dlabání, vyřezávání a přírodninami k dozdobení dýní. Letošní suché léto dýním moc nepřálo, bylo jich méně, tak děti tvořily většinou ve dvojicích.