Turnaj v košíkové na počest osvobození

Dne

Ve čtvrtek 23. května 2019 byl sehrán tradiční turnaj v košíkové chlapců na počest 74. výročí osvobození naší vlasti a našeho kraje Rudou armádou. Tento sportovní podnik pořádá ZŠ Valtice každoročně již několik desetiletí. Hrálo se ve valtické hale na Mikulovské ulici za účasti čtyř družstev našeho okresu. Byly jimi kolektivy ZŠ Drnholec, ZŠ Kobylí, Gymnázia Břeclav a domácí ZŠ Valtice. Odehrálo se šest utkání systémem každý s každým s hodnotnou úrovní. Výsledky:

Líný Kuba, holé neštěstí

Dne

Divadelní představení Líný Kuba, holé neštěstí, jsme nacvičovali jakožto žáci devátého, osmého a sedmého ročníku pod vedením paní učitelky Kateřiny Urbánkové po celý školní rok v nepovinných hodinách dramatické výchovy. Představení jsme zahráli 15. 5. ve Valtickém barokním divadle před zraky veřejnosti. Zpočátku jsme měli trému, ale jakmile jsme začali hrát a vžili se do rolí, všechna tréma z nás spadla a představení jsme si užili. Nakonec jsme sklidili velký potlesk.

                                                                                                             Tereza Žůrková, 7. A

Dramatická výchova má na naší základní škole tradici

Dne

Každým rokem žáci navštěvující dramatickou výchovu pod vedením ing. Kateřiny Urbánkové v měsíci květnu představují plody své několika měsíční práce. Nejinak tomu bylo i letos 15. května, kdy v rámci Divadelního maratonu žáci mohli předvést své divadelní umění v zámeckém divadle ve Valticích. Diváci shlédli celkem čtyři představení.

A co nám napsali samotní aktéři?

Fiktivní firmy 2019

Dne

Projekt s názvem Fiktivní firmy trvá na naší škole pomalu už dvacet let. Za tu dobu se v něm vystřídala nejen spousta žáků, ale samozřejmě i vyučujících.