Školní rok 2023/2024

Pro rodiče žáků navštěvujících školní družinu:

Žádost o přijetí do školní družiny

Vnitřní řád školní družiny

Zápisní lístek do školní družiny

Odhlášení žáka ze školní družiny

Vyzvedávání žáka nezletilou osobou ze školní družiny

Souhlas s odcházením ze školní družiny do zájmového kroužku

 
 
 
Na naší škole fungují čtyři oddělení školní družiny
 
    I. oddělení      Radmila Trojanová, DiS
    II. oddělení     Žaneta Baxová
    III. oddělení    Sabina Zelinková
 
 
Provoz školní družiny:
ranní družina 6:00 -7:45
odpolední družina 11:40 - 17:00

Školní družina nabízí zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací.

Vychovatelky u žáků podporují citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učí je, jak si chránit své zdraví, vedou je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost spolupracovat a respektovat druhého. Vedou žáky k tvořivosti a rozvíjí estetické vnímání.
 
 
ŠD v letošním roce pracuje podle ŠVP ŠD v návaznosti na ŠVP pro první stupeň. ŠD se inspiruje kapitolou Člověk a jeho svět, která se člení do pěti tématických okruhů:
 
1. Místo, kde žijeme
2. Lidé kolem nás 
3. Lidé a čas
4. Rozmanitost přírody
5. Člověk a jeho zdraví
 
Školní družina nabízí pravidelné činnosti , příležitostné akce a nabídku spontánních aktivit. Umožňuje různé odpočinkové aktivity a pořádá akce také pro rodiče a širokou veřejnost.
 
 
Poplatek za ŠD činí (do 31. 12. 2023 = 4 měsíce):
ranní družina (pro žáky 1. stupně a dojíždějící žáky) - 250,- Kč
odpolední družina - 800,- Kč (měsíčně 200,- Kč)
celodenní družina - 1000,- Kč (měsíčně 250,- Kč)
2. část (1. 1. 2024 - 30. 6. 2024 = 6 měsíců):
ranní družina (pro žáky 1. stupně a dojíždějící žáky) - 300,- Kč
odpolední družina - 1200,- Kč (měsíčně 200,- Kč)
celodenní družina - 1500,- Kč (měsíčně 250,- Kč)
Platba za 1. pololetí probíhá do 30. 9., za 2. pololetí do 28. 2. na účet školy:
Česká spořitelna, č. ú. 1384057309/0800. Variabilní symbol bude rodičům oznámen během měsíce září.

Dětem docházejícím do družiny platí variabilní symbol po celou dobu docházky (1. - 4. ročník).

Děti, které navštěvují školní klub, mají jiný variabilní symbol (platí jinou částku).

Pokud variabilní symbol nemáte nebo jste ho zapomněli, zjistíte ho v 1. oddělení školní družiny
u Radmily Trojanové
.

 
Plán akcí pro rok 2023/2024
 

Září

Dýňobraní

Říjen

Drakiáda

Listopad

Podzimní tvoření

Výroba dárečků pro seniory

Prosinec Vánoční tvoření
Jarmark
Leden

 

Únor

 

Březen

 

Duben

 

Květen  
Červen