Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Dne

Naše škola se nachází v centru města Valtice, které patří k vyhledávaným turistickým lokalitám ČR jako jedno ze srdcí Lednicko-valtického areálu.Najdete ji na náměstí v historické části města, nedaleko je radnice, zámek, kostel a řada dalších historicky významných staveb.

Letecký snímek Valtic

Základní škola Valtice je úplná s devíti postupnými ročníky. Školu tvoří historická budova z roku 1877 a tzv. nová budova dokončená v 70. letech 20. století. V historické části jsou třídy 1. stupně (1.–4. ročník), kanceláře, 2 oddělení školní družiny, sborovna. V přístavbě se nacházejí 5. ročníky a třídy 2. stupně, dále odborné učebny – učebny pro výuku jazyků, přírodovědné učebny, další oddělení školní družiny a školní klub. V letech 2004–2008 prošla škola rekonstrukcí a velkými stavebními úpravami, během nichž byla vybudována moderní školní kuchyně s jídelnou a v půdní nástavbě vznikly další odborné učebny – učebny výtvarné a hudební výchovy, cvičná kuchyňka a počítačová učebna.

V současnosti má škola přibližně 300 žáků. Třídy, tělocvična, městská sportovní hala a odborné učebny poskytují žákům dostatečné prostory pro práci. K činnostem školy se využívá rovněž rozsáhlý školní sad a školní hřiště, které se nacházejí mimo její areál. 

Školu lze považovat za bezbariérovou, disponuje plošinou pro vozíčkáře a schodolezem. Škola zabezpečuje výuku valtických dětí a žáků ze spádových okolních obcí.

 

Videoprezentace ZŠ Valtice