Zrušení koncertu

Dne

Je mi líto, že musím veřejnosti oznámit zprávu o zrušení koncertu s Pavlem Šporclem. Uvádím citaci ze zprávy o důvodech, které k tomu vedly.

Modrásek

Dne

Pěvecký sbor Valtický Modrásek působí na naší škole 19 let. Je to nepovinný předmět a je hodnocen známkou. Děti jsou rozděleny do tří skupin – žáci 1. a 2. ročníků, žáci 3. a 4. ročníků a žáci druhého stupně s páťáky. Zkoušky se konají jedenkrát týdně v hudebně školy.

Modrásek natočil své čtvrté CD

Dne

„Oh, Happy Day“- tak to je název nového CD Valtického Modrásku. Podařilo se ho natočit dne 25. 4. 2017 s pomocí valtické veřejnosti a je v pořadí čtvrté. Za tímto projektem stálo mnoho celoroční práce a přípravy, která se vyplatila a výsledek se dostaví v červnu v podobě CD.

Modrásek v Českém rozhlase Brno

Dne

Valtický Modrásek zazněl v Českém rozhlase Brno

V pondělí 6. února 2017 přijela na Základní školu Valtice paní Hana Ondryášová z Českého rozhlasu Brno za účelem natáčení rozhovoru s dlouholetou vedoucí pěveckého sboru Valtický Modrásek paní učitelkou Mgr. Martinou Málkovou. Její nabídku jsme přijali s vděčností, protože dětský pěvecký sbor patří k významným reprezentantům základní školy a zaslouží si, aby se o něm vědělo nejen v rámci našeho města.