Školní klub

Školní kluby (ŠK) jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytují zájmové vzdělávání žákům jedné nebo několika škol podle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejíce ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší především vyšším věkem účastníků (starší žáci) a odlišnými formami činnosti. Činnost školních klubů je totiž určena přednostně žákům druhého stupně základní školy, žákům nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a odpovídajícím ročníkům osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

Poplatek za školní klub: 75,- Kč měsíčně (tzn. 1.9. - 31.12. = 300 Kč, 1.1. - 30.6. = 450 Kč.)

I když žák není přihlášen do školního klubu, může v prostorách ŠK počkat na odpolední vyučování nebo zúčastnit akcí pořádaných ŠK.

Informace pro rodiče:

Vnitřní řád školního klubu

Žádost o přijetí do školního klubu

Předbězná přihláška do školního klubu

Na základní škole funguje jeden školní klub.
Vedoucí školního klubu: Josefa Hübnerová

Provoz školního klubu je 13.15 - 15.15 h ve dnech školního vyučování.