Organizace školního roku

Dne

Vzdělávací program

Ve všech třídách probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
č. j. 500/2022.

           

Dny otevřených dveří

 

Zápis do 1. tříd - pondělí 8. dubna 2024

Termíny prázdnin
Podzimní            26. - 27. října 2023
Vánoční              23. prosince 2023 - 2. ledna 2024
Pololetní             2. února 2024
Jarní                   5. - 11. února 2024
Velikonoční         28. března 2024
Hlavní (letní)       29. červena - 2. září 2024

 

Školní parlament
Funkce a práce školního parlamentu viz http://zsvaltice.cz/skolni-rok/skolni-parlament

Schůzky školního parlamentu se konají 1x měsíčně. Termín upřesní vedoucí parlamentu Josefa Hübnerová.

Školní výlety
Školní výlety se mohou konat dle harmonogramu třídních učitelů v měsíci květen - červen..