Učební plán

Dne

Učební plán šk. rok 2022/2023 ŠVP ZŠ Valtice, platný od 1.9.2022

 
 
 

GDPR

Dne

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

telefon 725 654 319, e-mail:

 

GDPR - dokumenty:

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů (pdf)

Úřední deska

Dne

Úřední deska

2024

Návrh rozpočtu ZŠ Valtice na rok 2024

2023

Inspekční zpráva ČŠI za rok 2023

Rozpočtová opatření k 31. 3. 2023 a k 21. 4. 2023.pdf

Rozpočet na rok 2023 - závazné ukazatele

Oznámení o zveřejňování dokumentů

Usnesení č. 4 ze dne 15.12. 2022 - schválení rozpočtu 2023

Usnesení č. 7 ze dne 6.3. 2023 - schválení účetní závěrky 2022

Závěrka k 31.12. 2022

Protokol o schválení účetní závěrky 2022

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2022

Příloha k výroční zprávě ZŠ Valtice - finanční vypořádání 2022

 

2022

Návrh rozpočtu na rok 2023.pdf

Oznámení o zvěřejňování dokumentů

Rozpočet na rok 2022 - závazné ukazatele

Rozpočtové změny

Usnesení č. 49 Rady města ze dne 13. 12. 2021

Usnesení č. 52 Rady města ze dne 14. 3. 2022

2021

Návrh rozpočtu na rok 2022 - závazné ukazatele

Oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech

Rozpočet na rok 2021

Účetní závěrka k 31. 12. 2020

Usnesení č. 42 Rady města ze dne 28. 6. 2021

Usnesení č. 34 Rady města ze dne 4. 11. 2020

 

2020

Oznámení o zveřejňování dokumentů

Závěrka k 31. 12. 2019

Výpis z Usnesení č. 26 ze zasedání rady ze dne 3. 6. 2020

Rozpočtová opatření za období 01 - 06 2020

 

2019

Usnesení č. 20 ze dne 19.12. 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 - závazné ukazatele

Výpis z Usnesení č. 5 z řádného zasedání rady ze dne 13. 3. 2019

Schválený rozpočet na rok 2019

Závěrka k 31. 12. 2018

 

2018

Oznámení o zveřejňování dokumentů

Závěrka k 31. 12. 2017

Schválený rozpočet na rok 2018

Rozpočtová opatření na období od 1. 9. 2018

 

2017

Oznámení

Závěrka příspěvkové organizace za rok 2016

Rozpočet rok 2017 - návrh AÚ ZŠ Valtice

Rozpočet rok 2017 - návrh SÚ ZŠ Valtice

Rozpočtová opatření 01-09 2017

Závěrka příspěvkové organizace za rok 2017

Výroční zpráva o hospodaření

Školní klub

Dne

Školní klub

Školní kluby (ŠK) jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání a poskytují zájmové vzdělávání žákům jedné nebo několika škol podle vlastního školního vzdělávacího programu, vycházejíce ze zájmů a potřeb jednotlivých žáků. Od školní družiny se klub liší především vyšším věkem účastníků (starší žáci) a odlišnými formami činnosti. Činnost školních klubů je totiž určena přednostně žákům druhého stupně základní školy, žákům nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a odpovídajícím ročníkům osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře. Účastníkem může být i žák prvního stupně základní školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

Poplatek za školní klub: 75,- Kč měsíčně (tzn. 1.9. - 31.12. = 300 Kč, 1.1. - 30.6. = 450 Kč.)

I když žák není přihlášen do školního klubu, může v prostorách ŠK počkat na odpolední vyučování nebo zúčastnit akcí pořádaných ŠK.

Informace pro rodiče:

Vnitřní řád školního klubu

Žádost o přijetí do školního klubu

Předbězná přihláška do školního klubu

Na základní škole funguje jeden školní klub.
Vedoucí školního klubu: Josefa Hübnerová

Provoz školního klubu je 13.15 - 15.15 h ve dnech školního vyučování.