Učební plán

Dne

Učební plán šk. rok 2022/2023 ŠVP ZŠ Valtice, platný od 1.9.2022