Informace o činnosti KRAPu

Občanské sdružení KRAP (klub rodičů a přátel) je dobrovolné sdružení, které vzniklo 6. 6. 2002. Jeho cílem je koordinace a sjednocování výchovného působení rodiny a školy a účinná, dobrovolná pomoc škole při plnění jejího poslání.

Každoročně se na počátku nového školního roku konají volby nových členů do občanského sdružení KRAP. Členové KRAPu jsou zástupci jednotlivých tříd z řad rodičů, kteří chtějí dobrovolně spolupracovat se školou a pomáhat jí při realizaci různých akcí.

K pravidelným akcím KRAPu v průběhu školního roku patří:
- příprava mikulášských balíčků pro všechny žáky ZŠ Valtice
- společenský ples
- sportovní den (Florbalový turnaj)

Od školního roku 2018-2019 dětem z vyššího stupně zajišťujeme školení první pomoci a pro oba stupně Listování (scénické čtení).

Z peněžního výtěžku plesu podporujeme školní aktivity. Družině jsme přispěli na karneval a sportovní potřeby. Další finanční prostředky putovaly na nákup knih do čtenářského klubu, sportovních potřeb do TV, rýsovacích potřeb, na dopravu žáků na soutěže, a také na show Ride Wheel. Přispíváme také žákům 9. tříd na půjčení šatů nebo obleků na polonézu.

KRAP hospodaří s financemi, které získává z příspěvků od rodičů nebo z vlastní činnosti (výnos ze společenského plesu). Příspěvek od rodičů činí 100 Kč na školní rok za nejstarší dítě navštěvující ZŠ. Všem rodičům, kteří přispívají, velmi děkujeme a věříme, že nás budou podporovat i nadále, neboť peníze KRAPu jsou určeny právě pro jejich děti.