Modrásek

Dne

Pěvecký sbor Valtický Modrásek působí na naší škole 19 let. Je to nepovinný předmět a je hodnocen známkou. Děti jsou rozděleny do tří skupin – žáci 1. a 2. ročníků, žáci 3. a 4. ročníků a žáci druhého stupně s páťáky. Zkoušky se konají jedenkrát týdně v hudebně školy.

Modrásek se každoročně účastní různých akcí města Valtice a pořádá vlastní koncerty ve Španělské konírně zámku Valtice (Vánoční a Jarní). Velcí Modrásci také pravidelně jezdí na soustředění, kde před důležitými akcemi vše docvičují. Náš repertoár je velice různorodý. Malí Modrásci mají výběr písní přizpůsoben svému věku, takže převažují písně ze života zvířat, písně dětské, lidové, často zpíváme melodie z pohádek a dětských filmů nebo oblíbené písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Repertoár velkého Modrásku neobsahuje jen sborové úpravy skladeb, např. kánony a dvojhlasé skladby, ale často na našich vystoupeních zazní písně známé z médií či od foklórních a rockových skupin i známých zpěváků.

Letos nás kromě pravidelných koncertů čeká společné vystoupení s předním českým houslistou Pavlem Šporclem v Zámecké jízdárně, který se bude konat dne 8. prosince. Na náš Vánoční koncert se můžete přijít podívat 18. prosince.

             Mgr. Martina Málková, vyučující