Dramatická výchova

Dne

Dítěti můžeme říct dvěma způsoby, co je slepý člověk. Můžeme mu to říct, že slepý člověk je člověk, který nevidí. Nebo mu řekneme: "Zavři oči a pokus se najít cestu z místnosti." Tento druhý způsob je tvořivá dramatika.
                                                                                                       Brian Way

Dramatická výchova je na naší škole zařazena do okruhu výchov. Na nižším stupni je jako předmět povinný ve čtvrtém ročníku. Výuka probíhá jednu hodinu týdně. Ve čtvrtém ročníku jsou jejím obsahem aktivity, jednání, kde se využívá přímý prožitek a vlastní zkušenost, fantazie. Žáci sami zkoumají, objevují, sdělují, komunikují, spolupracují při řešení různých situací. Hlavní metodou v dramatické výchově je hra. Hra provází děti v prvním pololetí, jak již bylo zmíněno... hrajeme... komunikujeme... tvoříme... V hodinách využíváme techniky verbální, s pantomimou, grafické, zvukové. Na základě těchto zkušeností v druhém pololetí začneme nacvičovat divadelní představení, které prezentujeme jak žákům školy, tak hlavně rodičům.

Nepovinný předmět dramatická výchova je určena pro žáky vyššího stupně. Do tohoto předmětu se hlásí již žáci, kteří CHTĚJÍ hrát divadlo. Je rozdělena na "malou" a "velkou" dramatiku. Výuka probíhá jednou za čtrnáct dní. Velká dramatika letos začala nacvičovat pohádku Líný Kuba, holé neštěstí od autora Petra Tomšů. Malá dramatika zkouší Čučudejské pohádky podle scénáře Vlastimila Peška. Divadelní představení probíhá většinou na závěr školního roku - pro žáky ZŠ, rodiče, hrajeme v mateřské školce, v domově důchodců ve Valticích. Během roku velká dramatika nacvičuje divadlo s vánoční tématikou, které hrajeme na vánočním jarmarku ve Valticích.  Náplní hodin je zkoušení  divadla, ale žáci si také sami vytvářejí kulisy, pozvánky, plakáty na představení. Během hodin žáci nejen nacvičují, tvoří, ale i improvizují, přináší své nápady. Atmosféra je tvůrčí a kamarádská. Pokud nám čas dovolí, chtěla bych letos děti přihlásit na přehlídku Dětské divadelní scény.

                                                                                                                  Ing. Kateřina Urbánková, vyučující